Salon Eden

DUŠEVNÍ HYGIENA

Stručný popis

DUŠEVNÍ HYGIENA

Pro kohokoliv trpícího duševní poruchou ale i pro kohokoliv duševně zdravého nebo zatíženého stresem je velmi důležitá relaxace. Není to relaxace výkonem,při sportu, při běhání, při řízení auta, nebo úklidu (což je v dnešní době běžné) ale normální tělesné i duševní pasivní uvolnění, kdy necháme volný průběh našim emocím, prožitkům, myšlenkám, bolesti, radosti…

V dnešní době je relaxace o to důležitější, že jsme extrémně zaměřeni na výkon, na přizpůsobení se společnosti. Nehodnotí se, jestli je někdo prostě štastný a spokojený, hodnotí se jestli je někdo výkonný případně krásný.

Relaxace je základní součástí duševní hygieny.  Dejme si příklad. Všichni trpíme zubním kazem a všichni si minimálně dvakrát denně čistíme zuby mimo jiné proto, abychom kazu předešli.

Duševní hygiena  spočívá v tom, že stejně,jako pečujeme o chrup, tak minimálně dvakrát denně bychom měli uvolnit tělo i duši, nic nevykonávat, o ničem cíleně nepřemýšlet, zvnitřnit se, podívat se na svoje prožitky, myšlenky city.

Všechny kultury měly na toto zařízené téměř povinné rituály – meditace, modlitby, šamanské tance, meditační zpěvy…Mají několik společných vlastností: jsou pravidelné, jejich přímým účelem není výkon a jejich výsledkem je člověk uvolněnější, svobodněji nahlížející na věci okolo sebe, vyrovnanější, možná trochu ,,pomalejší,,. Dnes jsou známější spíše výchovní rituály – meditace… v našich krajích ale také byly mnohé náboženské rituály, které k podobné relaxaci vedly – existují modlitby téměř monotónně se opakující, jejichž trvání přesahuje 10 minut a jejichž modlení nevyžaduje soustředění na každé slovo -například Růženec.

V psychoterapii jsou nejvyužívanější dva druhy relaxace – Schultzův autogenní trénink – je vhodnější pro klienty, kteří potřebují psychiku spíše rozvolnit a trochu méně myslet – pro klienty se stresovou zátěží, úzkostmi, depresí a podobně a Jacobsonovu svalovou progresivní relaxaci – ta je vhodná pro klienty, pro které by rozvolnění bylo spíše škodlivé – pro klienty s těžkou depresí a kohokoliv, kdo se hůře soustředí.Díky tomu,že je dynamičtější tak i neklidné povahy u ní spíše vydrží.

Zvládnutí jednoduchých psychoterapeu­tických relaxačních technik se hodí tehdy, když začne někde ,,uvnitř nás,, nekontrolovaně narůstat pocit napětí,který může člověku způsobit až fyzickou nevolnost,neurozu a podobně nebo případně když se blíží exploze, třeba v podobě příliš hlasitého a ne právě vybraného verbálního projevu se kterým si pak už neumíme poradit. Když tento proud emocí zachytíte včas,nebude vám už způsobovat obtíže.....–a to se lze naučit

Zobrazit podrobný popis

Podrobný popis | DUŠEVNÍ HYGIENA

RELAXAČNÍ TECHNIKY

Jsou určeny všem, kteří jsou vystaveni stresu a pro všechny osoby s oslabenou nervovou soustavou. Pro ty, kteří se potřebují odreagovat, odpočinout a vyčistit hlavu.

Cítíte se přetížení neustálým pracovním vypětím? Cítíte nervozitu, úzkost nebo nadměrný stres? Máte smutnou až depresivní náladu? Nechce se vám za psychologem?

,,Psychické cvičení,, posiluje nervy, odplavuje stres a duševní i fyzickou únavu, vylaďuje psychiku a harmonizuje duševní pochody.

AUTOGENNÍ TRÉNINK

Tento léčebný systém představuje vysoce účinný způsob relaxace a zvládání stresu. Dokáže pomáhat v prevenci nejrůznějších onemocnění spojených se stresem, stejně tak příznivě ovlivňuje léčení různých typů závislostí a návyků. Základem tohoto relaxačního postupu je řada jednoduchých duševních cvičení, která pomáhají tělu vyrovnat se se stresovými problémy navozením různých fyziologických sta­vů.

Autogenní trénink (výcvik mysli ke zdraví).: je psychoterapeutická technika, při níž dochází k tělesnému a psychickému uvolnění, kterého je dosaženo cíleným terapeutickým působením.

Lze ho definovat jako stav, kdy jsou všechny psychosomatické procesy tak koordinované, že dochází k subjektivně příjemnému pocitu a objektivně k obnovení výkonnosti organismu. Tento terapeutický proces lze navodit metodicky a vyžaduje tělesný klid. Teprve následně lze dospět také ke změně stavu vědomí.

Při autogenním tréninku se mimo jiné využívají též autosugestivní postupy pro navození tzv. pasivní koncentrace, což je stav velmi příjemný. Lidské podvědomí je pak schopno přijmout pozitivní sugesce. Jsou to tvořivé, povzbuzující představy, orientované na řešení osobních problémů.

JACOBSONOVA PROGRESIVNÍ SVALOVÁ RELAXACE

Tato relaxace je založena zejména na systematickém napínání a uvolňování kosterního svalstva, čímž lze odstranit svalové přepětí. Přitom vznikají příjemné tělesné pocity, které přispívají rovněž i k psychickému uvolnění.

Relaxační metoda podle Jacobsona je nazývána také tzv. progresivní relaxací. Její autor, psycholog Edmund Jacobson, pracoval na katedře fyziologie Chicagské univerzity a při svých výzkumech používal elektromyograf, pomocí něhož měřil napětí kosterního svalstva. Jeho objev spočíval v tom, že zjistil spojitost mezi myšlenkami a pohyby svalstva. Pokud se člověk zaměřil na nějakou myšlenku, vždy došlo k reakci ve svalech. Z toho Jacobson odvodil, že pokud chceme, aby člověk relaxoval mysl i tělo, je potřeba nejprve uvolnit celé kosterní svalstvo.

Rozdíly mezi autogenním tréninkem a relaxačním tréninkem podle Jacobsona Rozdíly oproti autogennímu tréninku lze spatřit zejména v tom, že v progresivní relaxaci je rozhodujícím faktorem aktivita (napětí svalů), což má za následek hluboké uvolnění. Autogenní trénink je zaměřen spíše na uvolnění pomocí autoinstrukcí a pohroužení do sebe. Výhoda progresivní relaxace spočívá ve skutečnosti, že jeho zvládnutí je méně obtížné a relaxace se většinou dosahuje v kratší době.

Vztah mezi psychickým a svalovým napětím Jacobsonův objev poskytl důležité informace o tom, jaký vliv má psychika člověka na jeho tělo. Když člověk zažije nějaký emoční otřes, odrazí se to i na jeho kosterním svalstvu. Tělo vyšle informaci do mozku, který vyrozumí emoční oblast. Napětí svalů a šlach tak zpětně zesílí emoční napětí. V případě dlouhodobé psychické nepohody se zátěž ve svalech odrazí na fungování centrální nervové soustavy a narušuje fungování kardiovaskulárních, endokrinních a jiných autonomních systémů.

IMAGINATIVNÍ TECHNIKY

Imaginativní techniky představují vyšší stupeň autogenního tréninku a jde o tzv. imaginaci řízenou, kdy se pracuje s navozováním představ sloužících k uvolňování napětí, očišťování, čerpání energie, navozování pocitů jistoty a bezpečí, prostřednictvím vizualizace nejrůznějších obrazů – přírodní scenérií, známých i imaginárních míst apod. Proces imaginace může být rovněž nápomocen pro posilování vlastního sebevědomí, v situacích kdy stojíme před závažným rozhodnutím, při prohlubování sebepoznání v terapeutickém procesu atp.

+420 267 093 686

Nabídka masážních služeb Salonu Eden

X

Salon Eden dále nabízí

X