Salon Eden

TEJPOVÁNÍ

Stručný popis

TEJPOVÁNÍ

Jedná se o obvazování různých částí těla pružnou páskou. Smyslem této metody je vytvoření funkčního zpevňovacího obvazu, který chrání sval, šlachu či kloubní vazivový aparát před poškozením. Jeho výhodou, oproti jiným typům bandáží a ortéz, je velice tenká vrstva pásky, která nezpůsobuje funkční problémy – odpadají potíže s obuví, páska je takřka neznatelná pod oděvem, nezabraňuje používání dalších pomůcek (rukavice apod.). Nezanedbatelné jsou i psychické výhody – použití tejpu odstraňuje pocit nemoci a nemohoucnosti.

Taping zabraňuje např. dosahováním hraničních rozsahů pohybů – zabraňuje pohybu např. v bolestivém směru. Snížením výskytu bolestí dochází k nastartování ozdravných procesů i za běžného denního režimu. Mnoho poškození vyžaduje pouze částečné znehybnění. Takto částečně znehybňující bandáž chrání pouze poškozenou část, zatímco ta zdravá je ponechána v plné funkční aktivitě. Při úplném znehybnění (např. sádrovou dlahou) totiž dochází ke změnám metabolismu ve svalech, kloubech i kostech a prvními příznaky (již po týdenním znehybnění) je vychudnutí svalstva (tzv. svalová atrofie) a bolestivé omezení kloubní hybnosti. Výhody tejpu jsou tedy jednoznačné.

INDIKACE

Léčebná:

zhmožděniny, natažení i natržení vaziva, různé formy podvrtnutí nebo vykloubení

Příklad z praxe:

Tejp zvrtnutého kotníku Nejen že zabraňuje opětovnému vzniku úrazu – omezuje pohyb do nežádoucího směru. Ale taktéž dráždí přes kůži místa mozku určená kotníku a ten opětovně vysílá do kotníku více informací pro kontrolu a stabilizaci. S vyřazením bolestivého podnětu, dochází k rychlému hojení.

Rehabilitační:

při poúrazových nebo pooperačních stavech – umožňuje rychlejší návrat k běžné pohybové aktivitě (taping je vhodný tam, kde se dříve používalo elastické bandážování)

Preventivní:

aplikace tejpu při nácviku nových pohybů nebo konfigurací či před předpokládaným výkonem, aby se předešlo a zamezilo mikro traumatům a náhlým poškozením (uplatnění hlavně při kolektivních míčových hrách spojených s nárazy, sportovní gymnastice, hokeji, fotbalu, boxu apod..Dále máale i široké spektrum využití i v běžných zaměstnáních,kde dochází k přetížení kloubů)

Kontraindikace:

Porušení integrity pokožky (hnisavá onemocnění, otevřené rány), mykózy, ekzémy, velké varixy, alergie na pryskyřici

Kinezio tejp

Více v podrobnějším popisu.

Zobrazit podrobný popis

Podrobný popis | TEJPOVÁNÍ

Kinezio tejp

Japonský chiropraktik a kineziolog doktor Kenso Kase vyzkoušel svoji metodu koncem 70.let u zranění, ale také k optimalizaci akutního i chronického onemocnění. Z tohoto důvodu experimentoval se známým tejpovacím materiálem, který ale nedosahoval dostatečných možností a úspěchů. Důvod k úvahám o novém materiálu pro novou techniku byla funkčnost kůže a svalů. Kůže představuje největší reflexní orgán a ne ohraničení našeho těla. Svaly mají možnosti reagovat v prostředí změnou délky a také možnosti podpory tělesného léčení a regenerace a ty pro něj měli největší smysl. Rozdílnému pohybu svalstva napomáhá například mikrocirkulace tepelných produktů a regulace, optimální neuro muskulární systém, atd

Nový materiál

Tloušťka, váha a elasticita kůže byly hlavními atributy pro nový materiál. Ten má nejen ohraničit kožní receptory, ale také zprostředkovat léčebné účinky. Zároveň nemá žádné negativní senzitivní účinky, jak to bývá u některých materiálů obvyklé. Tak byla vyvinuta vysoce jakostní bavlněná tkanina se 100% akrylátovým lepidlem, která má přibližnou tloušťku, tíhu a elasticitu jako kůže. Lepidlo přitom není rovnoměrně naneseno, ale vytváří formu vlnovitých otvorů, aby mohl pod tejpem proudit vzduch a cirkulovat tekutina. Odolnost proti vodě umožňuje lepší využití při sportu (pocení, sprchování). Tato technika se stala důvodem rozvoje kineziologie, která jí i propůjčila své jméno. Kinezio tejp a technika tejpování jsou na světě. Na začátek >

Rozdíly od klasického tejpování

Dosud se používá klasická metoda tejpování tuhým tejpem. Cíl, této klasické metody je imobilizace kloubů a omezení pohybu. Tejpem se ošetřují zraněné struktury, často to vede k problémům cirkulačním (nemilé vedlejší efekty). Aby se pozitivně ovlivnil léčebný proces, vyzkoušelo se metodou Kinezio tejpu zraněné struktury místo imobilizace, zmobilizovat. Dnes už víme, že dávkovaná a cílená aktivita, trénink a svalová síla mohou vézt k léčebným procesům. Přes akrylátové vrstvy jsou minimalizované vzruchy do kůže. Elasticita tejpu je zhruba podobná elasticitě kůže. Díky použití elastického materiálu se zjistilo, že může fungovat podpora svalů bez omezení pohybu.Na začátek >

Specifické vlastnosti materiálu

elasticita 130–140% (srovnatelná s lidskou kůží) tloušťka a váha tejpu jsou také srovnatelné s lidskou kůží propustnost vzduchu a vody 100% vrstva akrylátového lepidla (citlivá na teplotu) tejp se může nosit více dní až týdnů (bez omezení pohybu) po sejmutí nezanechává stopy lepidla je odolný proti vodě na nosném papíře je tejp již z 10% přednatažený Na začátek >

Funkce tejpu

ZLEPŠENÍ FUNKCE SVALU

Při zranění svalového aparátu dochází k této situaci, sval je poškozen a může vzniknout i ruptura ve svalové buňce. Výstup tekutiny v intersticiální oblasti vede ke zvýšení tlaku, čímž jsou drážděny tlakové a bolestivé senzory. Následky jsou velké- zvýšení napětí, bolest, tuhost. Další problémy: například pooperativní, kdy místo hypertonie nastupuje hypotonie. V obou případech se mohou svaly podpořit kineziotejpem. Přitom následuje takový postup: Páska se oboustranně umístí kolem svalového bříška nebo přes svalové bříško. Vždy po nanesení pásky můžeme dosáhnout účinku tonizace-zvýšení napětí nebo naopak inhibice-snížení napětí ošetřeného svalu. Tah a správné uložení tejpu je zde rozhodující.

PODPORAFUNKCE KLOUBŮ, PROPRIOCEPTIVNÍ STIMULACE

Díky proprioceptivní stimulaci dosáhneme lepšího a kvalitnějšího pohybu. Informace z našeho pohybového aparátu (svalů, vazů, kloubních tělísek) formují pohyb a pevnost svalů. Jak už bylo zmíňeno, kineziotejp ovlivňuje svalové napětí. Díky dosažení optimálního napětí vzniká rovnováha mezi různými svalovými skupinami, což má pozitivní efekt na funkci kloubů. Funkční změny Přes stimulaci směru pohybu se může působit na různé funkce kloubů. Pasivní podpora Aby byla zvětšena pasivní stabilita kloubů, pracuje metoda kinezio-tejpování s již uvedenými ligamenty. Tejp je u této techniky 100% natažen. Mechanické změny Nejtěžší bod této techniky je omezení směru pohybu v kloubu (například přední instabilita při luxaci ramenního kloubu).

OCHRANA PROTI CIRKULAČNÍMU OMEZENÍ

Na poškození buněk reaguje tělo vždy zánětlivou reakcí. Vytéká tekutina a zvyšuje se tlak v postižené oblasti. Toto zduření je expanzivní a na úrovni svalů. Důsledek je často stagnující lymfatická cirkulace. Díky vlnovitému uspořádání lepidla na tejpu je tlak na kůži v postižené části redukován. Když se nejprve tejp na protažený sval nanese nenatažený a svalstvo se následně vede zpět do výchozí pozice, zvýší se vlny na kůži. Následek je zvýšení lymfatického transportu v postižené oblasti.

AKTIVACE ENDOGENNÍHO ANALGETICKÉHO SYSTÉMU

Kinezio tejp pečuje o tlumení bolesti. Důsledek je, že funkce je opět upravena a nastupuje rychlé léčení. Pacient může provádět bez bolesti rychleji fyziologický pohyb. Při podráždění kůže tejpem dochází k přenosu informací silně myelizovanými vlákny do zadního rohu míšního a dále do CNS a tyto vzruchy jsou upřednostňovány před informacemi z nociceptorů: Spinání: Přímá inhibice přístupu bolesti ke spouštěcímu článku na spinální úrovni (Malzackova teorie bolesti). Supraspinální: Inhibice přes eferentní neuron z retikulární formace. Na začátek >

Důležitá upozornění

Kinezio = energetická ztráta

Těhotné ženy si nesmí nikdy tejpovat břicho

Mnoho tejpu = přehnaná reakce (záplava vzruchů) „méně znamená více“

Zatím provádíme pouze klasické tejpování.

+420 267 093 686

Nabídka masážních služeb Salonu Eden

X

Salon Eden dále nabízí

X